สิ่งที่คุณ"พักผ่อน"ต้องพิจารณาอย่างละเอียด

การเกษียณอายุจากองค์กรที่ทำงานมาเป็นเวลานานมีความท้าทายในเรื่องของการปรับตัวอยู่พอสมควรสิ่งแรกๆที่ต้องคำนึงถึงก็คือ
   จำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีประมาณการณ์ได้เท่าไหร่ หากคุณพักผ่อนใกล้เกษียณ (แต่ยังไม่เกษียณ) จำเป็นจะต้องวิเคราะห์ว่า หลังจากที่ชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จากที่ต้องไปทำงานทุกวันกลายเป็น พักผ่อนอยู่บ้านและใช้ชีวิตตามที่ตนเองต้องการ เช่น ไปพบปะเพื่อนฝูง ท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้จะต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหน ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่ประเด็นถัดไป
   จำนวนเงินเกษียณที่ได้มาจากองค์กรที่มีลักษณะเป็นเงินก้อน หรือเป็นบำนาญ รวมแล้วมีจำนวนเท่าไหร่ จะเพียงพอใช้จ่ายไปตลอดชีวิตหรือไม่ 
   เรื่องการรักษาพยาบาล หรือการดูแลสุขภาพ ยังคงได้สวัสดิการจากองค์กรหรือไม่ หรือจำเป็นจะต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเอง คุณพักผ่อนมีประกันสุขภาพแบบสมัครใจที่ทำไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ และในลักษณะใด 
   คุณพักผ่อน ต้องบริหารจัดการเงินลงทุนหรือทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างไร เพื่อให้สามารถทยอยนำมาใช้ตลอดชีวิต โดยที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินที่ต้องการเหลือไว้ให้กับทายาท

ทางเลือกในการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายการใช้ชีวิตตามที่ต้องการหลังเกษียณนี้มีความสำคัญมาก คุณพักผ่อนต้องไม่พยายามไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ทางเลือกที่เป็นไปได้คือ
   ตั้งใจวางแผนให้กับตัวเองโดยศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
   ปรึกษานักวางแผนการเงินที่เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนสำหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้ว

CMSK Wealth

มีบริการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลังเกษียณโดยนักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) ที่มีประสบการณ์ยาวนาน โดยให้คำแนะนำได้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การบริหารเงินสด การวางแผนการลงทุน การบริหารความเสี่ยง ช่วงวัยเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 092-270-2115