สิ่งที่คุณ"อิสระ"ต้องพิจารณาอย่างละเอียด

การที่สามารถทำงานแบบอิสระ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้มากนักเป็นเรื่องหลายๆคนใฝ่ฝัน สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงได้แก่
   การประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ไม่แน่นอน
   อายุที่อาจจะยังไม่มากนัก ทำให้ระยะเวลาช่วงนี้ไปจนสิ้นอายุขัยค่อนข้างยาว การวางแผนให้มีรายได้เพียงพอไปตลอดเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนให้ละเอียด
   ทรัพย์สินที่มีอยู่มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการให้ได้ผลตอบแทนที่สูงพอ
   สวัสดิการด้านสุขภาพที่วิชาชีพอิสระมักจะไม่ได้มีโดยอัตโนมัติ และมักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
   อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพส่วนตัวในอนาคตเช่น การแต่งงาน มีลูก ทำให้โครงสร้างรายจ่ายเปลี่ยนแปลงไป
   การบริหารจัดการภาษีจากการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประหยัดมากที่สุด

ทางเลือกในการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายการใช้ชีวิตตามที่ต้องการโดยอาจจะทำงานวิชาชีพอิสระไปด้วย มีเส้นทางการเดินทางที่ยาวนาน คุณอิสระต้องทบทวนรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทางเลือกที่เป็นไปได้คือ
   ตั้งใจวางแผนให้กับตัวเองโดยศึกษาหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนแผนอย่างมีระบบ
   ปรึกษานักวางแผนการเงินที่เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนการเงินสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

CMSK Wealth

มีบริการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ โดยนักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) ที่มีประสบการณ์ยาวนาน สามารถให้คำแนะนำได้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การบริหารเงินสด การวางแผนการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนภาษี
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 092-270-2115