สิ่งที่คุณ"โชคดี"ต้องพิจารณาอย่างละเอียด

การได้รับทรัพย์สินตกทอดมาเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาสำหรับทุกคน คุณโชคดีต้องวางแผนการบริหารจัดการให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองโดยคำนึงประเด็นต่อไปนี้
   รายจ่ายในปัจจุบันที่อาจจะต้องนำทรัพย์สินที่ได้รับมาเป็นส่วนหนึ่งนอกเหนือจากรายได้ในปัจจุบันของตนเองเป็นจำนวนเท่าไหร่และสามารถใช้ไปได้นานแค่ไหน
   ลักษณะของทรัพย์สิน สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตามระยะเวลาที่ต้องการหรือไม่
   ความสามารถในการรายได้ในปัจจุบัน ในกรณีที่ยังต้องการทำงานอยู่ จำเป็นต้องการปรับเปลี่ยนหรือไม่
   สถานภาพในปัจจุบัน เช่น อายุ ครอบครัว จะมีผลต่อการวางแผนค่อนข้างมาก
   การบริหารความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ จะใช้วิธีการใด


ทางเลือกในการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายการใช้ชีวิตตามที่ต้องการหลังจากได้รับมรดกหรือทรัพย์สินตกทอดมา มีความละเอียดอ่อน คุณโชคดีต้องพยายามไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ทางเลือกที่เป็นไปได้คือ
   ตั้งใจวางแผนให้กับตัวเองโดยวิเคราะห์สถานภาพในหลายๆด้านของตนเองให้ละเอียด และศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆและการบริหารความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่น การมีครอบครัว มีบุตร ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
   ปรึกษานักวางแผนการเงินที่เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนบริหารจัดการทรัพย์สินหรือมรดกให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบโจทย์ให้ครบทุกด้าน

CMSK Wealth

มีบริการวางแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินหรือมรดกที่ได้รับมาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน โดยนักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) ที่มีประสบการณ์ยาวนาน สามารถให้คำแนะนำได้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การบริหารเงินสด การวางแผนการลงทุนให้เกิดรายได้ประจำ การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงส่วนบุคคลและทรัพย์สิน
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 092-270-2115